ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2012 เวลา 09:54 น.

 ประวัติโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์

    

         โรงเรียนหิรัญ พงษ์อนุสรณ์ได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่ในปีการศึกษา  ๒๕๑๘ ประเภทโรงเรียนประชาบาล  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๘  นายโพธิ์  หิรัญพงษ์  มอบที่ดินจำนวน    ไร่  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนแยกจากโฉนดที่  ๑๗๐๓  หมู่     ฝั่งตะวันออกของซอยที่    ตำบล     บึงกาสาม  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  นายโพธิ์   หิรัญพงษ์  มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๑๕๑๗  โดยพลตรีวิทย์   นิ่มนวล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบ  ส่วนอาคารเรียนยังก่อสร้างไม่เสร็จจึงอาศัยเรียนโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม เป็นที่ทำการสอนส่วนครูใหญ่  นายโพธิ์  หิรัญพงษ์ เป็นรักษาการ  ครูทำการสอนประจำชั้นเป็นครูจากโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามคือนางสาวสมบูรณ์  ศิริวรรณทรัพย์
     ปัจจุบันโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์มีอาคารเรียนแบบป.๑ ข.  ๒ชั้นใต้ถุนสูง    ห้องเรียน


คติธรรมประจำโรงเรียน 

              

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ  ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

             

 

คำขวัญ
     

 

ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำสู่วิถีพอเพีย

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีวินัย น้ำใจงาม

 

 

          

สีประจำโรงเรียน

เขียว * ม่วง

 

 

 

 

สีเขียว หมายถึง ความมีชีวิต ที่สดใส

สีม่วง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ความก้าวหน้า


            

 

อักษรย่อโรงเรียน
 

ห.ส.

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

     

     ต้นไทรทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ แผ่กิ่งก้านสาขา ครอบคลุม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารเรียน มีความหมายว่า

 

ภายในโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ มีความร่มรื่น ร่มเย็น เปรียบประดุจไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาแก่ผู้พักพิง

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 01:58 น.
 

yonlung


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.