วิสัยทัศน์

  

 

 
 

ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี   

 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

   

 

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์

 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีวินัย น้ำใจงาม  

 

 

 

yonlung


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.