ผู้บริหารโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์

chatree4 

 

 ข้อมูล

 

ชื่อ  นางสาวชาตรี  บวรเวสสะ  อายุ  45  ปี   อายุราชการ  22  ปีเดือน     

 

คุณวุฒิสูงสุดปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา

 

จากสถาบันการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่ง อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบึงบา  ตำแหน่งเลขที่  2391

 

สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบึงบา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 

กรม/ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รับเงินเดือนอันดับ  ค.ศ.3  ขั้น 37,200 บาท  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 การรับราชการ

 

1   เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 3  เมื่อวันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ..2537

 

โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)   สปอ. สามโคก   สปจ. ปทุมธานี

 

เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ที่สำคัญดังนี้

hist

                  

 

yonlung


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.