ครูและบุคลากรของโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์

alt

2016-01-05 16.27.361

นางสาววรภร  ธนสมสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

สอนวิชาภาษาไทย (ครูประจำชั้นป.1)

1

นางณภาภัช  สายพันธ์

ครู ชำนาญการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์

teacher myu

นายเอกวิทย์  แก้วผลึก

ครู

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ครูประจำชั้นป.3)

2016-01-05 16.27.28

นายพิภพ  พึ่งทัต

ครู

สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

alt 

นางสาวจิราวรรณ  พันธ์เป็น

ครูผู้ช่วย

สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครูประจำชั้นป.6)

 teacher computer

นายกษิดิศ  จีราพันธ์

ครูผู้ช่วย

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

 teacher ao

นางสาวปรัชญา  มหานิยม

ครูผู้ช่วย

สอนวิชาภาษาไทย (ครูประจำชั้นป.4)

 teacher eve

นางสาวชนากานต์  สารฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูประจำชั้นป.5)

teacher fluke

นางสาวมนุชยา  พรมเทวา

ครูผู้ช่วย

สอนวิชาคณิตศาสตร์

 2016-05-25 15.41.51

นางสาวฐิตินันท์  โสดกระโทก

ครูอัตราจ้าง งบ ไฟฟ้า.

สอนวิชาภาษาไทย (ครูประจำชั้นป.2)

 teacher auu

นายพีรยุทธ  ถ้วนนอก

ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 2016-01-05 16.27.241

นางสุวรรณา  ปราบพินาจ

ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.

สอนระดับชั้นอนุบาล 2

2016-05-25 14.31.08

นางสาวทัศวรรณ  ปราบพินาจ

ครูอัตราจ้าง งบ ไฟฟ้า.

สอนระดับชั้นอนุบาล 1


alt

นายจำลอง  บุญธรรม 

นักการภารโรง

 

yonlung


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla free templates reliable hosting company Valid XHTML and CSS.