มหกรรมวิชาการร.ร.ขนาดเล็ก๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 07:34 น.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้จัดงานมหกรรมวิชาการขึ้น โดยมีโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ มีกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น 16 โรงเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการในครั้งนี้ด้วย ขอขอบประคุณท่านผอ.เขต นายเสริมปัญญา เทียมวัน ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาเล็กในครั้งนี้ด้วย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 08:00 น.